Nový, snadno použitelný instalační kabel 16/2.

Vlastnosti produktu:

  • 2 žíly s vodiči o průměru 16AWG z pocínované mědi
  • Nové, lepší dielektrikum – XLPE – bylo již použito i u jiných řad kabelů, XLPE pokaždé způsobilo slyšitelné zlepšení zvuku
  • Dodržování norem požární ochrany CPR EN50575. Dca-s2, d2, al
    Dodáváno v délkách 152 metrů
  • Kabel vytahovaný z krabice – pullbox (již na cívce) poskytuje vysoké pohodlí při instalaci
  • Označení délky každého metru
  • Uvolňovací šňůrka usnadňuje instalaci
  • Grafika na krabici umožňuje rychlé rozpoznání produktu

LeylineX. Nová generace našeho instalačního kabelu.

Chord Company vyrábí vysoce kvalitní audio a video kabely již 35 let. Ačkoli je častěji spojována s kabely pro domácí audio / video systémy, po většinu času také vyrábí a dodává vynikající kabely pro instalační trh.
Tento trh se v současné době velmi rychle vyvíjí a výsledky dosahované pomocí vysoce kvalitních komponentů mohou být jedinečné. Je ironií, že v dnešním bezdrátovém světě jsou kabelová připojení důležitější než kdykoli předtím. Společnost Chord proto s potěšením představuje významná vylepšení instalačního kabelu Leyline.

Původní Leyline

Původní reproduktorový kabel Leyline byl dosud nejlepším reproduktorovým instalačním kabelem Chord Company. Byl dodáván na cívkách v délce 100 metrů a s vodiči o průměru 16/2. Od samého začátku se Leyline lišil od ostatních instalačních kabelů 16/2 v tom, že měděné vodiče byly pocínovány. Potáhnutí povrchu cínem slouží dvěma účelům:

Aby zaprvé… zabránilo oxidaci měděných vodičů. Ačkoli oxidace mědi je postupný proces, má významný dopad na dlouhodobý výkon kabelu. Věříme, že je důležité, aby každý kabel instalovaný trvale v budově klienta poskytoval stálý a vysoce kvalitní přenos signálu po dlouhou dobu. Tato vlastnost našeho produktu může mít klíčový význam pro budoucí vylepšení systému, ve kterém je používán.
Za druhé… cínování zlepšuje účinnost přenosu vysokofrekvenčních signálů na delší vzdálenosti. Původní Leyline byl schopen poskytnout překvapivé výsledky s délkou kabelu i přes 100 metrů. Tento kabel byl vyvinut před cca 20 lety a po úspěšném zavedení izolačního materiálu XLPE u kabelů Chord pro domácí systémy se firma rozhodla, že instalační kabely se můžou taktéž pyšnit výhodami tohoto materiálu.

Nový LeylineX

LeylineX jsme založili na stávající platformě Leyline (16/2 konstrukce s pocínovanou mědí). Izolační materiál byl modernizován na XLPE. Verze XLPE použitá u LeylineX nabízí výrazné zvýšení kvality ve srovnání se standardním kabelem Leyline.

LeylineX pomáhá instalačním technikům také díky své 152metrové délce v tzv. Pullboxech (box, ze kterého je kabel průběžně vytahován otvorem), označením délky aplikovaného kabelu, šňůrkou pro snadnější instalaci a lepší dodržování norem požární ochrany EN50575 CPR, v Dca-s2, d2, a1.