S potěšením oznamujeme, že nejnovější verze PolyFirmware ‘s (v3.2) je nyní k dispozici ke stažení a nabízí pohodlné přepínání, aktualizace funkcí rádia a back-end výkonu zařízení.

Tato nová aktualizace firmwaru pro Poly přináší níže uvedené změny:

  • Pohodlné přepínání (automatické přepínání mezi Roonem a normálním režimem přehrávání při přepínání mezi aplikacemi).
  • Překódování Poly firmware (pro další zlepšení stability, výkon a uživatelské zkušenosti).
  • Vyladění LED (zhasne indikační LED, když se produkt nepoužívá).
  • Přidány výchozí rozhlasové stanice.
  • Opravy chyb serveru DLNA.
  • Stabilita a vylepšení AirPlay.
  • Roon a aktualizace Bluetooth.
  • Příprava na další aktualizace, zajištění budoucí odolnosti.

Důležité informace týkající se aktualizace:

Než budete pokračovat ve stahování aktualizace pro vaše zařízení, ujistěte se, že používáte nejnovější verzi Gofigure (v1.2.134 nebo v1.2133 pro Android) a (v2.12 pro iOS). Toto je zásadní krok v procesu aktualizace Poly pokud tak neučiníte, může dojít k poškození firmwaru.

Budete také potřebovat obě zařízení: Poly a plně funkční Mojo (1 nebo 2) pro aktualizaci vašeho Poly.

Zatímco Poly se aktualizuje, několikrát se restartuje, proto jej nepoužívejte, dokud nebude stahování zcela dokončeno.

Kdy se vaše Poly úspěšně aktualizovalo budete vědět, jakmile se kontrolka P.status vrátí na nepřerušovanou bílou barvu po dobu delší než 30 sekund. Poté by se měl vrátit zpět do normálního stavu nabíjení. Doporučujeme ponechat jednotku během aktualizace v klidu, aby proces mohl běžet bez přerušení.

Pro získání podrobnějších informací, jak aktualizovat firmware vášeho Poly, navštivte průvodce FAQ: https://chordelectronics.co.uk/faqs-products/poly